fysio goedFysiotherapie heeft alles te maken met het bewegingsapparaat. Wanneer u problemen heeft met bewegen, pijn hebt, angst of steeds minder mogelijkheden om te bewegen, dan kunt u terecht bij een fysiotherapeut – de specialist in beweging. Op de Goeverneurlaan 298 of, wanneer u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, bij u thuis, krijgt u persoonlijke begeleiding om zo snel mogelijk te komen tot herstel en zelfstandig functioneren.

Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, wordt de deskundigheid van de fysiotherapeut ook preventief ingezet. Een voorbeeld hiervan is het adviseren of begeleiden van patiënten. De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doeleinden hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal de fysiotherapeut ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren omgaan en tevens helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.

Geen verwijzing
U heeft geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Dat heeft voordelen. Zo komt u direct bij de ‘specialist in beweging’ terecht. Zodat u direct kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. Wij zullen uw huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar ons toe te komen, voeren wij eerst een zgn. screening uit waar wij vaststellen of u bij ons aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kunnen we u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts of andere specialist. Ook werken wij nauw samen met collega-fysiotherapeuten in de wijk, wanneer uw klacht beter behandeld zou kunnen worden door een collega met een andere specialisatie zullen wij u – in overleg met u – naar hem of haar doorverwijzen.

In sommige gevallen kan uw zorgverzekeraar wel vragen om een verwijzing van een arts. Doorgaans bij aandoeningen die op de lijst langdurige fysiotherapie staan of wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar.

In de praktijk In Beweging 298 zijn  Marja Spruit-de Mos en Robin van der Linden BIG-geregistreerd, ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister en lid van het KNGF
www.fysiotherapie.nl
www.kngf.nl