dryneedlingDry needling, soms ook Intramuscular stimulation “IMS” genoemd, is een behandelmethode die wordt toegepast voor de behandeling van chronische pijn en myofasciale problemen: stijfheid en pijn in de spieren. Kenmerkend voor deze problematiek zijn ’triggerpoints’: drukgevoelige plaatsen in de spieren.

De methode is ontwikkeld in de jaren zeventig van de 20ste eeuw door de Canadese arts C.Chann Gunn. De behandelmethode is in 2007 door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie opgenomen in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut. De behandeling valt in Nederland onder de reguliere zorg van de fysiotherapie.

Volgens de Dry needling therapeuten is Dry Needling geen acupunctuur want er wordt geen gebruik gemaakt van meridianen om de aanprikpunten te bepalen. Binnen de Traditionele Chinese Geneeswijze waaronder de acupunctuur valt wordt er echter ook gewerkt met pijnpunten, deze punten worden dan geen triggerpoints maar ashi-punten genoemd. Deze ashi-punten worden met acupunctuur behandeld om oppervlakkige klachten zoals klachten aan het bewegingsapparaat zonder dieper liggende energieverstoringen te verhelpen.

De acupuncturist die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Acupunctuur (NVA) heeft een intensieve lange opleiding gevolgd en heeft veel ervaring met naaldtechnieken en kennis van (on)mogelijkheden.

Wij van ‘In Beweging’ zijn van mening dat dry needling hoort bij het domein van de acupunctuur.